KÉSZ Holding Zrt.

KÉSZ Holding Zrt.A KÉSZ Holding Zrt. a KÉSZ Csoport vezető társasága, Magyarország és a régió egyik meghatározó befektetője, vagyonkezelő vállalata.
A Holding elsődleges célja a KÉSZ vállalatcsoport hatékony stratégiájának kialakítása és megvalósítása, azaz a KÉSZ-t az egyik vezető gazdasági tényezővé emelni.
Az alapvető célkitűzés a KÉSZ szerepének további növelése az építési, gyártási tevékenységeken túl az ingatlanfejlesztésben, a környezetiparban és olyan vállalkozások terén, melyek úgy váltak felnőtté működésük alatt, hogy napjainkban már külső piacokra is versenyképesen szolgáltatnak. A cégcsoport ezeknek az iparágaknak meghatározó erejévé kíván válni. A Holding hatékony befektetőként nemcsak megalkotja a közép- és hosszútávú stratégiákat, a fejlesztési koncepciókat, hanem gondoskodik azok finanszírozásáról is, valamint menedzseli az eredményes működést.
A cég közvetlen feladata a vagyonkezelés és vagyongazdálkodás, az ingatlanfejlesztés, üzemeltetés, a különböző vállalkozásfejlesztések kontrollja. Így a KÉSZ Holding Zrt. a csoport irányítójaként az építőipar, az építőanyag-gyártás, bioenergetika, a környezetipar, az informatika, a képzések, a flottakezelés, a pénzügyi és lízing szolgáltatások piacán működtet, illetőleg tervez működtetni vállalkozásokat. A Holding Magyarországon túl a köztes európai országokban fejti ki aktivitását.
A Holding tevékenységeit a hazai és a nemzetközi piacokon is modern, emberközpontú módszerekkel és környezettudatos technológiákkal végzi.

Víziónk

A KÉSZ Csoport jövőképe, hogy Magyarországon piacvezető és Európában meghatározó vállalatcsoportként felhalmozott tudásával, szakértelmének széleskörű felhasználásával  a nemzet értékeit fogja képviselni, a hazai gazdaságot, társadalmat innovációs tevékenységével felelősen fejleszti, környezetének jobbá tételéhez munkájával hozzájárul.
A KÉSZ víziója és sikeres működése a megbízható, nyílt és átlátható kommunikációra, valamint a felelősségtudattal bíró, értékelvű és motivált közösségre épül.

Missziónk

Több évtizedes történelmünk során bizonyítottuk, hogy hajthatatlanul fejlesztjük környezetünket, partnereinket, munkatársainkat és velük együtt cégcsoportunkat.
Meghatározó piaci szereplőként törekszünk cégcsoportunk és a gazdaság egységének fenntartható, jövedelmező és generációkon átívelő működését biztosítani.
Valljuk, hogy a legfontosabb érték, amelyre építhetünk, az a vállalatunk több mint 30 éves múltja alatt felhalmozott tudás, és az elkötelezett, felelősségteljes  ember, aki a tudást birtokolja.
A jövőben is minden feladatunkat erre a tudásra alapozva fogjuk véghez vinni, hiszen ezzel tudunk társadalmunk és környezetünk jobbá tételéhez hozzájárulni.

http://www.keszholding.hu