Eximbank

A Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank) és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (MEHIB) célja, hogy a magyar exportőrök számára hatékony finanszírozási és biztosítási konstrukciókat szolgáltasson. Az Eximbank és a MEHIB küldetése, hogy gazdaságpolitikai ösztönző eszközként támogassa a hazai exportáló vállalkozásokat, elősegítve a munkahelyek megőrzését, a foglalkoztatás növekedését és a magyar exportkapacitások bővülését. A Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alatt álló Eximbank és MEHIB látják el Magyarországon az exporthitel-ügynökségi feladatokat, melyet OECD és uniós keretek szabályoznak, azzal az alapvető célkitűzéssel, hogy elősegítsék a magyar áruk és szolgáltatások külpiacokon történő értékesítését. Az integrált keretek között működő bank és biztosító a feladatát közös szervezetben és megjelenéssel, EXIM elnevezéssel végzi.

A Magyar Állam tulajdonosi jogait 2012. május 23-tól a nemzetgazdasági miniszter gyakorolja. A két intézmény vonatkozásában új integrált irányítási és szervezeti koncepció került kialakításra: az Eximbank és a MEHIB élén közös vezetés jött létre.

Az EXIM célja, hogy – felmérve és becsatornázva az exportőrök igényeit – koherens hitelezési, garanciavállalási és biztosítási termékeivel lefedje az exporttevékenység teljes vertikumát az előállítástól a termelésen át az értékesítési folyamat támogatásáig. Új termékei révén pedig az intézményrendszer az exporttevékenységet megelőző beszállítói folyamatok, láncolatok finanszírozását és biztosítását is ki tudja szolgálni. Az Eximbank és a MEHIB feladata továbbá, hogy az exportcélú befektetések és beruházások bővülését is elősegítse. Így a vállalkozások partnerként érdekeltté tehetők abban, hogy fokozzák a már meglévő termelési kapacitásokat, bővíthessék a termékpalettájukat, valamint további exportpiacokat célozzanak meg.

Az Eximbank 2012 decemberében nemzetközi kötvénykibocsátási programot állított fel. A sikeres kötvénykibocsátás eredményeként a stratégiai célokhoz szükséges állami háttér mellett teljes mértékben piaci források biztosítják a finanszírozási tevékenységhez szükséges stabil és kedvező forrásszerkezetet. Az EXIM nem versenytársa a hazai kereskedelmi bankoknak, hanem stratégiai együttműködésre törekszik a pénzintézetekkel, akikkel kooperációban refinanszírozási hitelkeretben nyújtják a kedvezményes kamatozású hiteleket az exportőr vállalkozásoknak. Az EXIM különösen olyan kockázatokat finanszíroz és biztosít, melyet a kereskedelmi bankok nem képesek vállalni.

A Magyar Kormány Külgazdasági Stratégiája prioritásként kezeli a hazai exporttevékenység támogatását és új exportpiacok felkutatását. Cél, hogy a magyar áruk és szolgáltatások exportjának ösztönzésével lehetővé váljon a Magyarországon működő vállalkozások számára, hogy minél teljesebb mértékben ki tudják aknázni az exportlehetőségeiket, növelve külpiaci versenyképességüket. Ezt a célt az EXIM eszközrendszerének segítségével lehet széles körben megvalósítani.

http://exim.hu/